COVID-19

 

Cien. Klienti!

Covid-19 infekcijas pandēmija ir skārusi visu pasauli kopumā un katru no mums atsevišķi. Saprotam, ka šis ir pārbaudījumu laiks visiem. Mēs ceram uz Covid-19 infekcijas atkāpšanos un autobusa ceļojumu atjaunošanu.

Paldies Jums par pacietību un saprati, kuru esat izrādījuši pēdējā gada laikā. Paldies par atbalstu! Daudziem nenotika plānotie ceļojumi Covid-19 infekcijas izplatības un ieviesto ierobežojumu dēļ, līdz ar to, katram no Jums ir tiesības un Jūs esat saņēmuši Ceļojuma Vaučerus vai pārcēluši savus atvaļinājumus uz jaunām rezervācijām, taču, laikam ritot, saprotam, ka rodas jauni jautājumi.

Naudas atgriešana.

Katram Klientam, kurš ir veicis iemaksu SIA LAIMTŪRE, un kura ceļojums netika realizēts Covid-19 dēļ, ir tiesības uz pilnu iemaksātās naudas summas atgriešanu. Naudas atgriešanas notiek rindas kārtībā un tiek veiktas iespēju robežās, taču ievērojot LR normatīvos aktus. 

Pieteikties naudas atgriešanai, atsakoties no izsniegtā Ceļojuma Vaučera: rakstiet iesniegumu. Iesniegumā, lūdzu, iekļaujiet informāciju: ceļotāja Vārds, Uzvārds, iegādātais ceļojums un paredzētie ceļojuma datumi, iemaksātās naudas apmērs un veids, kurā tika veikta iemaksa, personas, kura veica iemaksu bankas kontu. Iesniegumu sūtīt uz: travel@laimture.lv

Ja Jūs šaubāties vai Jūs rakstījāt iesniegumu, vai vēlaties pārbaudīt un pārliecināties, ka Jūsu iesniegums ir reģistrēts, lūdzu, jautājumus par naudas atgriešanām rakstīt uz: travel@laimture.lv

Mēs lūdzam Jūs būt saprotošiem un vēl mazliet pacietīgiem. Ņemot vērā, ka situācija ir bijusi sarežģīta un kopš 2020. gada Marta ceļojumi netika realizēti, mēs vēl turpinām naudas izmaksas. Mēs ceram, ka tiks sniegta iespēja šovasar realizēt autobusa ceļojumus, pagaidām, diemžēl, vēl sekojam ierobežojumu sarakstiem un gaidām situācijas uzlabojumu. “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” pārejas noteikumu 9. punkts paredz, ka “Apliecinājumus [Ceļojuma Vaučerus], kas izsniegti saskaņā̄ ar šā likuma 46. panta otrās daļas 3. punktu laika periodā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. novembrim, tūrisma operators un ceļotājs [Klients] var vienoties pagarināt līdz 18 mēnešiem no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī 2020. gada 9. jūnijā̄.” Pagarinot iemaksātās naudas atmaksas termiņu, nosakot iemaksātās naudas atgriešanas termiņu līdz 2021. gada 9.decembrim. Vēršam Jūsu uzmanību, ka SIA LAIMTŪRE veic iemaksātās naudas atgriešanu pēc iespējas ātrāk un iespējamības robežās nevelkot laiku, mēs, lūdzam Jūs būt saprotošiem.

Ceļojuma Vaučeri.

Jūsu izsniegtie Ceļojuma Vaučeri ir izsniegti ar derīguma termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim, tā kā, izsniedzot Ceļojuma Vaučerus vēl 2020. gada 9. jūnijā, mēs visi ticējām, ka infekcija atkāpsies ātri. Uz šo dienu informējam Jūs, ka Jūs varat pagarināt savus Ceļojuma Vaučerus! Tā pat, ja gadījumā Jūs piemirstat pagarināt Ceļojuma Vaučeri, tas pagarinās automātiski – Jūsu iemaksātās naudas nepazūd un termiņu, naudas izmantošanai citam izvēlētam ceļojumam, nav.

Ceļošana 2021. gadā.

Mēs varam ceļot!
Pirmie soļi jaunos ceļojumos. Mēs priecājamies, ka varam atsākt savu darbību un piedāvāt Jums jaunus iespaidus. Diemžēl, Covid-19 infekcija nav vēl atkāpusies pilnībā, līdz ar to esam piesardzīgi, veidojam drošus ceļošanas apstākļus un ievērojam visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, kuri ir noteikti Latvijā un Eiropas Savienībā.
Mēs ticam, ka drīz infekcija tiks uzvarēta un mēs visi varēsim baudīt savus atvaļinājumus tā, kā to vēlamies! Tikmēr, vēl saglabājam uzmanību.


Kas var ceļot?
Doties ceļojumā var persona:

 • kura ir vakcinējusies un saņēmusi vakcinācijas sertifikātu,
 • persona, kura ir pārslimojusi Covid-19 infekciju un ir saņēmusi apstiprinošu sertifikātu,
 • kā arī persona, kura var uzrādīt negatīvu Covid-19 testu (ekskursijas un ceļojumi Latvijas robežās)

Vakcinācijas sertifikāts, kā saņemt un kad tas sāk darboties?
Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams tīmekļvietnē https://covid19sertifikats.lv/ nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus". Tad nepieciešams autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID). Sistēmā jāpieprasa savi sertifikāti, tad tos var apskatīt vai saglabāt datorā vai viedierīcē. Atverot savu sertifikātu, varēs redzēt attēlu ar QR kodu, kas satur pilnu informāciju par vakcinācijas, testa vai pārslimošanas faktu. Lai šo sertifikātu varētu tālāk izmantot, nepieciešams lejupielādēt PDF datni vai attēlu. Ja Jūs esat veicis vakcināciju, taču tīmekļavietnē Jūsu sertifikāts neuzrādās, Jums ir jāsazinās ar vietu, kur veicāt vakcināciju.
Varam droši ceļot! Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. To nodrošina integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju, kurā tiek veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu.
Vakcinācijas sertifikāts tiks atzīts par derīgu tikai tādā gadījumā, ja pēc Jannsen 1. potes vai Comirnaty, Moderna abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas, savukārt AstraZeneca/Vaxzevria gadījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas. ATCERIES! Vakcinācijas sertifikāts tiks atzīts 15 dienā! Ja esi vakcinējies 1. datumā, vari doties ceļojumā 15. datumā!
Ņem līdzi! Dodoties ārpus Latvijas, ir jāņem līdzi sertifikāta izdruka! Tas nozīmē, ka saglabāts QR kods Jūsu viedierīcē neder – sertifikātam ir jābūt izdrukātam uz A4 lapas.


Esmu pārslimojis Covid-19 infekciju, kā ceļot?
Sertifikātu par pārslimošanas faktu var saņemt persona, kura ir slimojusi ar Covid-19 infekciju un ir bijis veikts Covid-19 tests, kurš uzrādīja pozitīvu rezultātu, un par saslimšanu tika ziņots savam ģimenes ārstam, kurš doto faktu ir piereģistrējis.
Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams tīmekļvietnē https://covid19sertifikats.lv/ nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus". Tad nepieciešams autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID). Sistēmā jāpieprasa savi sertifikāti, tad tos var apskatīt vai saglabāt datorā vai viedierīcē. Atverot savu sertifikātu, varēs redzēt attēlu ar QR kodu, kas satur pilnu informāciju par vakcinācijas, testa vai pārslimošanas faktu. Lai šo sertifikātu varētu tālāk izmantot, nepieciešams lejupielādēt PDF datni vai attēlu. Ja Jūs esat pārslimojis, taču tīmekļavietnē Jūsu sertifikāts neuzrādās, Jums ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu.  
Pārslimošanas sertifikāts tiks atzīts par derīgu tikai gadījumā, ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019-nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāta derīguma termiņš - 180 dienas).
Ņem līdzi! Dodoties ārpus Latvijas, ir jāņem līdzi sertifikāta izdruka! Tas nozīmē, ka saglabāts QR kods Jūsu viedierīcē neder – sertifikātam ir jābūt izdrukātam uz A4 lapas.


Atgriežoties no ceļojuma, kas ir ar pašizolāciju?
Pamatojoties uz MK 13.05.2021. grozījumu 56.5 punktu pašizolāciju no 15.05.2021. var neievērot persona, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies ES vai EEZ valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē un var uzrādīt apliecinājumu, ka ir pagājušas piecpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.
Pašizolāciju var neievērot persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.
Atgriežoties no trešajām valstīm, personai ir jāveic 10 dienu pašizolēšanās savā dzīvesvietā.
Kopsavilkumā: Ja esat vakcinējies vai pārslimojis Covid-19, dodoties ceļojumā uz citu Eiropas Savienības valsti, atgriežoties mājās pašizolācija nav jāievēro! Vairāk informācijas: https://www.spkc.gov.lv/lv/pasizolacija
Covid-19 tests, kam un cik reizes tas ir jāveic?
Līdz 15.06.2021 ir noteikts, ka, lai ieceļotu Latvijā ar starptautisko pasažieru pārvadātāju, piemēram, pasažieru autobusu vai lidmašīnu, būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai šķērsojot Latvijas robežu, piemēram, ar autobusu;

 • testam  ir jābūt atzītam valstī, no kuras persona izceļo;
 • tas ir jāuzrāda drukātā veidā vai elektroniski (personas viedierīcē) pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana;
 • testa rezultāts vai izziņa var būt angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja apliecinājumu uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, tas var būt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

Vēršam uzmanību, ka personām, kas atgriezušās Latvijā no trešajām valstīm no nebūtiska ceļojuma, šķērsojot ES ārējo robežu, ir jāveic otrs Covid-19 tests uzreiz pēc ieceļošanas Latvijā.
No 01.07.2021, ieviestais ES digitālais Covid-19 sertifikāts atvieglos iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā. Šis sertifikāts tiks ieviests ES dalībvalstīs. Valstis jau var sākt to izsniegt un izmantot, un tas kļūs pieejams visās ES dalībvalstīs no 2021. gada 1. jūlija. ES digitālā Covid sertifikāta turētājam ceļojot principā ir jātiek atbrīvotam no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem: dalībvalstīm jāatturas no papildu ceļošanas ierobežojumu noteikšanas ES digitālā Covid sertifikāta turētājiem, ja vien šādi ierobežojumi nav nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai. Ja ierobežojumi ir nepieciešami (piemēram, jaunu, bažas izraisošu vīrusa variantu dēļ), attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums par šādu lēmumu paziņot Komisijai un visām pārējām dalībvalstīm un to pamatot.
Kopsavilkumā: ja Jums ir spēkā esošs vakcinācijas vai pārslimošanas fakta sertifikāts, dodoties ceļojumā uz Eiropas Savienības valstīm, un atgriežoties Latvijā, Jums nav jānodod Covid-19 tests. Tomēr, ja gadījumā kādā no galamērķiem mainās epidemioloģiskā situācija un tiks ieviesti ierobežojumi vai tiks prasīts Covid-19 tests, par to ziņosim pirms konkrētā ceļojumā.


Kas ir Covid pass un kam tas ir nepieciešams?
Atgriežoties atpakaļ Latvijā, katrai personai ir jāuztaisa savs Covidpass. Jums ir jāveic dotā dokumenta reģistrācija un saņemšana tīmekļavietnē: https://www.covidpass.lv/
Atbilstoši un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 360 par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, katrai personai ir nepieciešams Covidpass jeb apliecinājums. Šāds apliecinājums ir:

 • jāaizpilda 48 stundu laikā pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas
 • ir jāaizpilda par visiem aizbildībā esošiem un bērniem

Aizpildot apliecinājumu, saņemsiet QR kodu ar nepieciešamo informāciju iesniegšanas apliecināšanai. Dodoties ārpus Latvijas ekskursijās un ceļojumos Baltijas valstīs, kuru ilgums nepārsniedz 3 dienas, ir jāņem līdzi apliecinājuma izdruka! Tas nozīmē, ka saglabāts QR kods Jūsu viedierīcē neder – apliecinājumam ir jābūt izdrukātam uz A4 lapas jau brīdī, kad kāpjat autobusā.
Dodoties ārpus Latvijas ceļojumos pa Eiropu (Eiropas Savienību), kuru ilgums pārsniedz 3 dienas, ir jāņem vērā, ka apliecinājums ir jāuztaisa dienu pirms atgriešanās Latvijā un saņemtais QR kods ir jāsaglabā savā viedierīcē. Saglabāt QR kodu ir obligāti, lai tas būtu pieejams pārbaudes laikā arī momentā, kad nebūs pieejams internets.
ATCERIES! Ir paredzēta administratīvā atbildība no 10 līdz 2000 EUR par elektroniskā apliecinājuma neiesniegšanu!

Kopsavilkums: kam jābūt līdzi dodoties ceļojumā?
Dodoties ceļojumā, kurš sākas no 2021. gada 1. jūlija, un ir plānots Eiropas Savienības ietvaros, līdzi ir jābūt:

 • Izdrukātam un spēkā esošam vakcinācijas vai pārslimošanas fakta sertifikātam
 • Izdrukātam vai ceļojuma laikā sagatavotam un spēkā esošam Covidpass apliecinājumam
 • Personas apliecinoši dokumenti: pase
 • Izņēmuma gadījumos Covid testam, ja tas ir noteikts konkrētā galamērķi un par to Jums ir ziņots pie konkrētā ceļojuma apraksta (ceļojuma programmas, papildinformācijas).

ATCERIES!
SIA LAIMTŪRE nenes atbildību par Jūsu dokumentiem un dokumentu pareizību. Tas nozīmē, ka, pirms dodies ceļojumā, pārliecinies, ka:

 • Vakcinācijas vai pārslimošanas fakta sertifikāts ir spēkā esošs un atbilst nosacījumiem!
 • Covidpass apliecinājums ir spēkā esošs un atbilst nosacījumiem!
 • Personas apliecinošs dokuments: pase, ir spēkā esošs un atbilst nosacījumiem!

Ja Jums nebūs kāds no dokumentiem vai izmantoti dokumenti nebūs derīgi vai nebūs uz Jūsu vārda, pastāv iespēja, ka, pārbaudes laikā uz robežas, Jums būs jāpārtrauc ceļojums un individuāli jāatgriežas atpakaļ Latvijā par pašu papildus izdevumiem.
Jāapzinās, ka pasažieru pārvadātāji nesniedz pakalpojumu Covid-19 slimniekiem, tādēļ saslimšanas gadījumā jārēķinās ar ilgāku uzturēšanos ārvalstī, karantīnu un papildu izdevumiem.
Atgriežoties Latvijā no trešajām valstīm, pozitīva testa rezultāta gadījumā, vai ja tests nav veikts, personai ir jāizolējas kādā no LIAA mājaslapā publicētajām viesnīcā. Testa un viesnīcas izmaksas sedz ceļotājs!

Darba laiks.

Dotā brīdī strādājam attālināti. Jūs varat sazināties ar mums darba dienās, no 11:00 līdz 16:00, zvanot uz: 27883328, kā arī izmantot e-pastu: travel@laimture.lv

Visas ekskursijas un ceļojumi, kuri ir plānoti uz 2021. gadu, ir atrodamas sadaļā "Kalendārs".

Būsim priecīgi Jūs redzēt klātienē mūsu birojā, iepriekš vienojoties par laiku. Mūsu adrese - Blaumaņa ielā 5A, ieeja A no Blaumaņa ielas puses, birojs 26, ar liftu uz 4. stāvu.

SIA LAIMTŪRE

Reģ.Nr: 40003522199